thailandstamps.com

แสตมป์ตลก

  • แสตมป์พระบรมฉายาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ชุดที่1 พ.ศ. 2492 พิมพ์เคลื่อนลงล่างแสตมป์พระบรมฉายาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ชุดที่1 ดวงราคา 2 บาท พ.ศ. 2492 พิมพ์เคลื่อนลงล่าง (สภาพนอก)

    แสตมป์พระบรมฉายาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ชุดที่1 ดวงราคา 2 บาท พ.ศ. 2492 พิมพ์เคลื่อนลงล่าง (สภาพนอก)

    ฿20,000.00 หยิบใส่ตะกร้า
error: Content is protected !!